สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่ Love you.

plastic electrical pvc pipe make manufacturing machine

362

ชะตา 3 วันเกิดดวงเด่นชัดการเงินพุ่งแรงรับโชคลาภถึงหกหลัก

รับโชคใหญ่ เกิดวันจันทร์

ชะตา 3 วันเกิดดวงเด่นชัดการเงินพุ่งแรงรับโชคลาภถึงหกหลัก

รับโชคใหญ่ เกิดวันจันทร์

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ดวงชะต าโดนเค ร า ะ ห์ ซ้ำ ก ร รมซั ดมาหนักหนาจนแทบท้อ

แต่จะว่าไป ดวงชะต านี้จะแปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักหน่อยตรงที่เด็กมักจะลำบ า ก

ใช้ชีวิ ต ดิ้ นร นด้วยตัวเองมาตลอด จะสบายทีสักพักแป๊ปก็กลับไปลำบ ากอีก

โดนชะต าโดนกลั่นแ ก ล้งไม่รู้ด้วยเ ว รก ร รม หรืออันใด แต่พอเติบโตขึ้นมา

จะเริ่มค่อยมีมากขึ้นเรื่อยตามอายุ แต่คนเกิดวันนี้ต้องขยันอย่ าเ กี ย จค ร้ า น

ดวงคุณขยันจะรวยไวกว่าคนอื่น อายุ 30 เป็นต้นไป จะเริ่มมีฐานะมากขึ้นเรื่อยๆ

และหลัง 16 เดือนนี้เป็นต้นไป ดวงการเ งิ นก็พุ่งแ ร ง ความฝันเห็นบ้านเก่า

หรือญ าติผู้ใหญ่ที่เ สี ย ไปแล้วจะให้โชคเป็นล้าน

รับโชคใหญ่ เกิดวันพุธ

2-3 ปีที่ผ่านมาชะต าฟ าดเ ค ร าะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเรื่องรัก เรื่องเงินเรื่องงาน

เรื่องเพื่อนสนิท ดวงชะต านี้จะร ว ยได้ต้องผ่านความย ากลำบ า กหลายครั้งหลายหน

จนหลายคนท้อใจไปเลยก็มี หมดหวังไม่มีกำลังใจสู้ชีวิ ตต่อดวงชะต านี้หากเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบ

อน าคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เ สี ย อีก ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิ ตจะได้ไม่ลำบ ากมาก

ดวงชะต าเพื่อนฝูงมักพาซ ว ย จะคบใครก็ไตร่ตรอง ข บคิดให้ดี แต่หลังจาก 16 เดือนนี้เป็นต้นไป

ดวงการเงินก็เฮงคูณสองอย่ างไม่น่าเ ชื่ อ และยังพลิกจากหมดตัวเป็นห นี้

กลายเป็นได้เจอคนดีมีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์ ช่วยปลดห นี้สิน เป็นเพื่อนคู่คิด

รับโชคใหญ่ เกิดวันเสาร์

ดวงทำคุณคนไม่ขึ้น ไปช่วยใครไว้ คนจะไม่ค่อยจำ หลายครั้งมักถูกคนใกล้ชิด

ที่ไว้ใจก ลั่ นแ ก ล้ ง ลั บหลังไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

คนที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนสนิทแอบนินทาลั บหลังจะมีคนเข้าหาก็ต้องมีอะไร

แอบแ ฝ งซักอย่ างเจตนาที่มาคบมาคุยกับเราก็มักมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่

โดยเราไม่รู้ตัว แม้ดวงชะต าที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดี แต่หลัง 16 เดือนนี้ดวงการเงินก็พุ่งแ ร งสุดขีด

มีเกณฑ์ได้จับเ งิ นล้านจากตัวเลvและการ เ สี่ ย ง โชค ป ล ดห นี้ปลดสินได้สบาย

ที่มา kasetpost.com