fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

5 ราศีจะได้ลืมต าอ้าปาก ชีวิตจะดีขึ้นเ งิ นทองเข้าหา

529

รา ศีกุมภ์

เ รื่ อ งการเ งิ น มีความมั่งคั่ง การเ งิ นเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากการทำงานหนักอย่ างสมค่า และแรงสนับสนุนจากครอบครัวญาติพี่น้องด้วย สิ่งที่จะส่งเสริมการเ งิ นของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้คนโดยรอบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม

หรือทรัพย์มรดกในทุกรูปแบบหากคุณมีการสมรสหมั้นหมาย จะมีการหลอ มรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งของกันและกัน จะหมายถึงการได้พบคู่แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เ งิ นกับเรือนหอ การปลูกสร้างบ้าน

รา ศีตุลย์

อารมณ์ความรู้สึก จะมีอิทธิพลมากต่อชีวิตการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอารมณ์ความรู้สึก

ของกิน ของประดับ ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก ไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควรแต่จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลาย ปี ที่ต้องs ะวั งให้มาก

รา ศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตต ากรุณาใจบุญ สุนทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์ เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชๅวราศีมีน โดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชๅวราศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ

เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาในการงาน เพราะการพยๅยๅมทำต ามหน้าที่โดยปราศจากความคิด พูดแรง

ได้ว่า การปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลัวผิด กลัวพลาด กลัวความล้มเหลว จะทำให้ไม่อาจเติบโตไปได้ การเรียนรู้กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมีประสบการณ์มากกว่า ชีวิตทางการงานของคุณนั้น

รา ศีกันย์

การงานของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่ อ งของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อนและจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเ รื่ อ งของเวลา หากคุณจัดการให้ดีแล้ว

จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่วงได้ แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า อะไรที่ต้องรีบทำก่อนต ามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิ ดปัญหาต ามมาภายหลังมาก คือ การทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเ รื่ อ งของเวลาความกระตือรือร้นจะพาคุณไปหาช่องทางเด่น และจะได้มิตรทางการงาน

รา ศีเมษ

การเ งิ นมีการขยับขยๅยกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อน ร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย และด้านการเ งิ นก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเ งิ นได้ต ามแผนการเ งิ นเดิมก็พอ ดี การเ งิ นใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ

จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อ ย จะ เ สี่ ย ง สลากรางวัล โชคดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอ ยู่ พ่อค้าแม่ข า ยสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ ย ง

ไว้เป็นโชคดีคุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมีรายรับมากขึ้น มากขึ้นทุกเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน

ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียว การงาน การเ งิ น ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุขภาพไม่เต็มร้อ ยเท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละ แน่นอนว่า ด ว ง คุณเป็นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอ ยู่มีโอ กาสได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายด้วยเถิด สาธุ