fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

110mm Prices PVC Pipe Manufacture UPVC Pipe Water Piping China Manufacture With UPVC Pipe Fittings List

1662

พญานาคให้โชค จะมีสิ่งดีๆเข้ามา เตรียมรับทรัพย์

อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่เกิด 4 วันต่อไปนี้ พญานาคให้โชคก้อนใหญ่ หลังจากที่เจออุปสรรคมามากมาย ต่อไปนี้ องค์พญานาค จะให้พรให้เงินทอง จะมีสิ่งดีๆเข้ามา การงานเริ่มเข้าที่ สิ่งต่างๆ เริ่มลงตัวขึ้น 1 . คนเกิ ดวันพุธคนเกิ ดวันพุธ เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้ าขายหรือธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่งเป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้อ่านใจคนเก่ง

มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่มักมีเ รื่ อ งให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นานอ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิตโ ชคลาภมากมาย ขอให้ร วยทรัพย์รวยโชคมีบ้าน มีรถ มีทรั พย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ
คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์มักมีดวงชะตาดี ต กน้ำไม่ไหลต กไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะกรร มดี บุญเก่าหนุนนำจึงเกิ ดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกร ร มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำงาน ซื่อตรง รู้จักอดออมอ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิตโช คลาภมากมาย ขอให้รวยทรัพย์รวยโชค มีบ้าน มีรถ มีทรั พย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ
คนเกิ ดวันเสาร์คนเกิ ดวันเสาร์มักมีด วงชะตาแข็ง แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักหนา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่า ยแ พ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตนและไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงานเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการและได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนด วงแข็งมาก ในจำนวนปีเกิ ดทั้ง 7 วัน ข้อเสี ยของคนเกิ ดวันนี้จะเสี ยตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลังอ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยท รัพย์ ร วยโช ค มีบ้ าน มีรถ มีทรั พย์

สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ 4. คนเกิ ดวันอาทิตย์คนเกิ ดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมี ด วงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีด วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดีมี ทรั พย์มีบริวารมาก แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่ างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเ กิดวันอาทิตย์ด วงชะตาต กน้ำไม่ไหลต กไฟไม่ไหม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมออ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่ านไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิต โช คลาภมากมาย ขอให้ร วยทรั พย์ รวยโช ค มีบ้ าน มีรถ มีทรั พย์สมบัติ ภายในปีนี้ด้วยเทอญ สาธุ