fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

อานิสงส์จากการ กินเจ ช่วยส่งเสริมโชคลาภ ให้เจริญรุ่งเรืองได้

758

อานิสงส์จากการ กินเจ ช่วยส่งเสริมโชคลาภ ให้เจริญรุ่งเรืองได้

การกินเจนอกจากจะได้บุญแล้ว ตามหลักการโหราศาสตร์ การกินเจทั้ง 9 วันเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง 9 ดวง ตามหลักของโหราศาสตร์จีน ในแต่ละวันที่เรากินเจจะเป็นการเสริมโชคชะตาในแต่ละเรื่องราวที่แตกต่างกัน

โดย หมอช้าง อาจารย์ ทศพร ศรีตุลา ได้บอกถึงความหมายของการกินเจทั้ง 9 วันไว้ดังนี้

วันที่ 1 เสริมโชคให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อย่างราบรื่น

วันที่ 2 เสริมโชคเรื่องสุথภาพ

วันที่ 3 เสริมโชคให้เป็นที่รักที่เมตตา ไปติดต่อขอความช่วยเหลือใครก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างดี

วันที่ 4 เสริมโชคเรื่องสติปัญญา การเรียนการศึกษา จะมีโชคที่ดีมากยิ่งขึ้น

วันที่ 5 เสริมโชคเรื่องความมั่นคงให้กับชีวิต

วันที่ 6 เสริมโชคเรื่องความก้าวหน้า การโปรโมตเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ในเรื่องของการทำงาน

วันที่ 7 เสริมโชคเรื่องการมีชัยเหนือคู่แข่ง

วันที่ 8 เสริมเรื่องของโชคลาภ เงินทอง

วันที่ 9 เสริมเรื่องชื่อเสียงสำเร็จสมปรารถนา

นั่นก็คือในเรื่องของการเสริมโชคชะตาทั้ง 9 วัน ที่เป็นอานิสงส์จากการกินเจ และก็ดวงดาวทั้ง 9 ด้วยนะครับ

เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม กินเจครบทั้ง 9 วัน หรือว่าอาจจะนับวันล้างท้องด้วยเป็น 10 วัน เวลาเราไปอธิษฐานขอพรก็จะสำเร็จสมปรารถนาได้ง่าย

ดังนั้นหลายคนที่กินเจเสร็จแล้วก็ไปขอพรตามวัดตามศาลเจ้า เพื่อให้สิ่งที่เราตั้งใจแล้ว สมปรารถนาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น

ขอบคุณข้อมูล หมอช้าง อาจารย์ ทศพร ศรีตุลา