fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

หล วงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขอแล้วสำเร็จ สมดั่งใจหวัง

1039

หล วงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขอแล้วสำเร็จ สมดั่งใจหวัง

หากกล่าวถึง หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปเก่าองค์หนึ่ง ที่ขุดพบอย่ างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่ำ

ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 องค์หลวงพ่อเป็นเนื้อดิน ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวา หันหน้าลงน้ำ ทิศตะวันออก

ในท้องที่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ก่อนที่จะพบองค์ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ บริเวณดังกล่าวเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อ

มีเฉพาะทางคนเดินแคบ เท่านั้น ต่อมาได้มีคนงานชลประทานประตูน้ำพระเอกาทศรถ

มาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งที่น้ำเซาะพัง คนงานได้ขุดดินมาหลายวันแล้ว จนไปถึงบริเวณที่องค์หลวงพ่อประดิษฐาน

ซึ่งเป็นดินที่แข็งมาก ผิดไปจากบริเวณอื่น คนงานจึงขุดดินไม่เข้า แต่ได้ขุดดินไปรอบที่พอจะขุดได้ดินก็แตกเป็นรูปพระ

โดยไม่มีใครค าดคิดว่า จะเป็นองค์หลวงพ่อ เมื่อชาวบ้ านรู้ข่าวเข้าก็มามุงดูกันจำนวนมาก บ างคนก็พูดว่า

“พระพุทธรูปมาเกิ ด” แต่บ างคนคิดไปว่า คนงานชลประทานปั้นองค์พระขึ้นมากันเอง

ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตอนเย็น นางฝอย ชาวบ้ านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่หลังตลาดหนองตาโล่

ได้เดินผ่านมาทางองค์หลวงพ่อ นางฝอยไม่ได้คิดว่าที่เห็นนั้นเป็นพระพุทธรูปนั้น และไม่คิดว่าจะเป็นองค์พระจริง

จึงเอาเปลือกอ้อยเป็นธูป และเอาใบมะขามเทศเป็นทอง

มาไหว้เป็นการล้อเลียน แล้วก็เดินทางกลับบ้ าน แต่ยังไม่ทันถึงบ้ าน นางฝอยเกิ ดอาการปວดหัวอย่ างรุ นแร ง

จึงนึกขึ้นได้ว่า ไปไหว้ล้อเลียนองค์พระนั้นเข้า จึงจุดธูปกราบขอขมาอภัยหลวงพ่อ อาการป วดหั วก็ห ายทันที

และตอนเย็นวันเดียวกัน ย ายเกลี้ยง บ้ านอยู่ใกล้องค์หลวงพ่อ ก็กลายเป็นคนเทียมทรงขึ้น ทั้ง ก่อนหน้านี้

ไม่เคยเป็นมาก่อน ชาวบ้ านพากันมามุงดูกันอย่ างเนืองแน่น มีผู้สอบถามหลวงพ่อว่า

มาจากไหน หลวงพ่อบอกว่า มาคล้องช้าง สามวันไม่ได้ช้าง นอนหลับที่แคร่บนต้นไม้ พระเครื่องได้ตกลงมาแล้ว

แต่ก็หาไม่เจอ ต่อมาได้มีคนเอาดินมาถมบริเวณ (คลองระพีพัฒน์ใช้คนขุดเอาดินขึ้นมาถมเมื่อประมาณ 70 ปีก่อน)

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี : ผู้มีปัญญาพึงรักษ าจิต

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ย ายหนูถามหลวงพ่อว่า ชื่ออะไร หลวงพ่อบอกว่า หากบอกชื่อให้แล้ว จะรับทำสัญญาได้ไหม

ย ายหนูบอกว่า รับทำให้ได้ หลวงพ่อจึงบอกว่า ให้นิมนต์พระ 5 วัดมาสวด ให้ตั้งศาลเพียงตา ให้ทำขัน 5 ทุก วัน

และจัดงานกลางเดือน 12 ประจำทุกปี แล้วหลวงพ่อก็บอกว่า ท่านชื่อ “สำเร็จศักดิ์สิทธิ์” ใครมากราบไหว้ทำอะไรก็ศักดิ์สิ

ในขณะเดียวกัน ชาวบ้ านอีกจำนวนมาก ที่มามุงดูก็เอาขันน้ำมาให้ทำน้ำมนต์ แล้วเอากลับไปบ้ าน พอเอาน้ำมนต์ใส่ลงในโอ่งน้ำ

น้ำในโอ่งเกิ ดมีเสียงดังจิ๊ด ทั้ง ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และเป็นเช่นนี้ของทุกคนที่เอาน้ำมนต์ไป

ข้อมุลverrysmilejung