fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

หลายคนบูชา ไ ม่ ถู ก เผย 8 วิ ธี บูชาไอ้ไข่(เด็กวัดเจดีย์) ให้ถูกวิธี โ ช ค มา ล า ภ มี

1400

เ ค ล็ ด ลั บ การบูชา ไอ้ ไข่ เด็กวัดเจดีย์
ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ขอได้ ไหว้รับ

คาถาบูชาไอ้ไข่

มา ดู เคล็ ด ลั บ การบูชาตาไข่กั นเล ย

1. ห้ ามตั้งรวมกับหิ้งพระ หรือพระสงฆ์ (โดยไม่จำ เป็น) คว รตั้งแยก เพื่อแ สดงความเคารพ ทั้งตัวท่านเองและไอ้ ไข่ ที่ต้องยกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไว้เหนือสิ่งใด และเป็นการสะดวกเวลาถวายของ​

2. ค วร มีผ้าแดงปูรองรูป เหรียญ องค์บูชา

3. ของถวายค วร มีพาน หรือถาดรองรับ ไ ม่ค วรวางกับพื้นหิ้ง และภาชนะ เช่น แก้ว, ถ้วย ฯลฯ ค วรแยกกับของใช้ทั่วไป ไ ม่ใช้รวมกับของคนในบ้าน

4. ค วรรักษาความสะอาดของหิ้ง ให้สะอาดอยู่เสมอ​

5. ทิศที่ค วร หันหน้าไป คือ ทิศตะวันออก และทิศเหนือ หากทิศนั้นหันตรงห้องน้ำ ห้องครัว ก็ไม่ เห มาะ หากเลี่ ยงไม่ ได้ แก้โดยหาตู้มาตั้ง เหมือนการแก้ฮวงจุ้ยแหล่ะครับ​

6. ของถวาย.. ถวายเป็นจำพวกขนม ผลไม้ นม น้ำ น้ำแดง ชุดทหาร ของเล่น หรือของที่เด็กชอบ จะถวายโดยการกำหนดวันก็ได้ เช่น วันพระ วันเสาร์ เป็นต้น หรือตามสะดวกก็ได้ หรืออาจถวายโดยยึดหลักการถวายเจ้าที่ ก็ได้ เช่น ต้องการสุขภาพ ก็วันพระ หากต้องการล าภ ก็วันเกิดของตัวเอง (ส่วนน้ำเปล่าเต็มแก้ว พยายามถวายทุกวัน ทั้งพระ สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์)​

7. ท่านรักษาสัจจะ ดังนั้น คุณต้ องพยายามรักษาสัจจะ การบนก็ต้องระวั งคำพูด เช่น ขอให้ลูกร ว ย แล้วจะถวายโน่นนี่ เราได้ เ งิ น มาหนึ่ง ล้ า น แต่เรายังไม่ถวาย เพราะ ร ว ย ของเราคือ 10 ล้ า น แบบนี้ไม่ ได้

เพราะ ร ว ย ของสิ่งศักดิ์ สิทธิ์กับของเราแตกต่างกัน ดังนั้น อาจใช้การบนต ร งๆ ไป เช่น ขอให้ลูก ร ว ย มีเงินในบัญชี 1 ล้ า น ขึ้น แล้ว จะถวาย เป็นต้น คือ ต้ องชั ด เ จ น​