fbpx

Sponsor

สำนักข่าวหวยแห่งแรกประเทศไทย ที่ตั้งใจจะรวบรวมตัวเลขเด็ดมานำเสนอให้คุณ
เลขเด็ดงวดวันที่

กู้ภั ยโ พสต์ ถูกร างวัລที่ 1 รับเ ต็ มๆ

1149

สำหรับวันนี้ก็ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผ ลสลากกินแ บ่ งรั ฐบ าล วันที่ 16

ตุลาคม 63 รา งวั ลที่ 1 ร างวั ลละ 6,000,000 บ

าท 286051

เล ขหน้า 3 ตั ว 2 ร างวั ลๆละ 4,000 บ าท

189 464

และเล ขท้ าย 3 ตัว 2 ร างวั ลๆละ 4,000 บ าท

980 045

แล้วก็เล ขท้ าย 2 ตัว 1 ร างวั ลๆละ 2,000 บ าท

38

ส่วนรา งวั ลข้างเคียงร างวั ลที่ 1 มี 2 ร างวั

ลๆละ 100,000 บ าท

286050

286052

เมื่อล่ าสุ ด หลังประก าศออ กรางวั ล

ก็ได้มีสมาชิกเ ฟสบุ ค เพ จที่ใช้ชื่อ กู้ภั ย จิต

อาสา ได้ออกมาโ พสต์ภ าพและข้อค วามระ บุ

ไว้ว่า

ดีใจว่าแมนจะของถูกเองบาดนิ

บ่รู้​จักจะเจ้าเดะ​ แต่ดีใจนำเด้อพี่น้องบ้านเฮา

เขื่องคำ​ เมือง​ ยโสธร

แส ดงความยิ นดีด้วยนะคะ